Värdefulla bryn mellan skog och jordbruksmark behöver skötas bättre

Värdefulla och till viss del okända miljöer mellan skog och jordbruksmark behöver skötas bättre för att deras värden för miljö och produktion ska utvecklas. Det visar en analys av övergångszonerna mellan skogs- och jordbruksmark som en rad myndigheter gjort tillsammans.