Välkommen till internationella workshoppen Saltsjöbaden VI- Ren luft för en hållbar framtid

Naturvårdsverket arrangerar för sjätte gången, i samarbete med Nordiska Ministerrådet och Svenska Miljöinstitutet IVL, en internationell workshoppen i den så kallade Saltsjöbadenserien. Workshoppen samlar internationella experter inom luftföroreningsområdet och inleds av miljöminister Karolina Skog och Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.