Utsläppen ökade tredje kvartalet 2017

Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökade med en procent det tredje kvartalet 2017, jämfört med samma kvartal året innan. Det är främst industrin som står för kvartalsökningen.