Totalt sett lika många lodjur som i fjol

Resultatet från årets inventering visar att det finns cirka 1200 lodjur i Sverige. Det är ungefär lika många som vid förra inventeringsperioden och populationen ligger därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer. Baserat på resultatet ger Naturvårdsverket länsstyrelserna fortsatt möjlighet att besluta om licensjakt på lodjur.