Sverige och Norge tar fram gemensamt underlag till vargförvaltningen

Miljødirektoratet i Norge och Naturvårdsverket har gjort en gemensam beställning för ett expertutlåtande gällande effekterna på den skandinaviska vargpopulationen vid olika jaktuttag. Syftet är att synliggöra vilka konsekvenser olika jaktuttag eller beskattning av varg medför för den skandinaviska vargpopulationens utveckling och respektive lands möjlighet att uppnå/upprätthålla sina mål.