Sverige och Kalifornien i nytt samarbete om utsläppshandel

Prissättning av utsläpp är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen i Parisavtalet. Både i Sverige och Kalifornien finns system för handel med utsläppsrätter som täcker stora delar av utsläppen. Nu inleder Sverige ett samarbete med Kalifornien för att utveckla och förbättra systemen för handel med utsläppsrätter.