Sverige får fortsatt förtroende som ordförande för FN:s luftvårdskonvention

Anna Engleryd omvaldes den 14 december för ytterligare en period som ordförande för FN:s luftvårdskonvention, en regional konvention som undertecknades redan 1979 i syfte att minska en rad luftföroreningar som är skadliga för hälsa- och miljö.