Svenska konsumtionens klimatpåverkan minskar inte, krafttag behövs för att vända trenden

IPCC:s 1,5 graders rapport bekräftar att omställningen behöver snabbas upp. Nya siffror visar att den svenska konsumtionens klimatpåverkan ligger på cirka 10 ton per person och år. Det krävs nu förstärkta åtgärder och beslut från våra politiker, näringsliv och från oss alla för att klara klimatomställningen.