Stort engagemang för att nå miljömålen

Uppdaterad ingress: Stora satsningar görs av många myndigheter för att miljön ska bli bättre i Sverige. Klimatklivet, landsbygdsprogrammet, havs- och vattenmiljöanslaget, stadsmiljöavtalen, områdesskyddet för värdefull natur och kulturmiljöanslagen är några insatser som ger effekt. Två miljömål nås eller är nära att nås till 2020. Övriga 14 mål kommer troligtvis inte att nås.