Statliga myndigheter drar sitt strå till stacken genom att minska sin miljöpåverkan

Det är nu 20 år sedan de första 25 pilotmyndigheterna fick i uppgift att införa ett miljöledningssystem. Idag är det 188 stycken myndigheter som ska ha ett sådant system. Under de här 20 åren har det skett stora framsteg i myndigheternas miljöarbete såsom minskade koldioxidutsläpp från transporter, större andel upphandlingar med miljökrav och minskad energianvändning.