Skyddsjakt på säl

Naturvårdsverket tillåter skyddsjakt på grå-, knubb- och vikaresäl under 2018. Skyddsjakten förebygger de skador på fiskeredskap och fångst som sälar orsakar.

För ytterligare information, kontakta:

Nils Mårtensson, handläggare Viltförvaltningsenheten, 010-698 16 03, nils.martenson@naturvardsverket.se.

Marcus Öhman, chef Viltförvaltningsenheten, 010-698 11 67, marcus.ohman@naturvardsverket.se.

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se