Skydd och skötsel av värdefull natur bidrog till 1 300 jobb 2017

Åtgärder för skydd och skötsel av värdefull natur bidrog 2017 till att skapa närmare 1 300 jobb. Skötsel av natur står för den allra största delen, 1 105 arbeten medan skydd av natur står för knappt 186 arbeten.