Sex av åtta återvinningsmål för förpackningar uppfylldes 2017

Sverige klarar sex av åtta nationella materialåtervinningsmål för förpackningar och tidningar visar statistiken för 2017. För PET-flaskor och pantburkar är det en bit kvar till målet på 90 procent. Från 2020 höjs kraven på insamling av samtliga förpackningar.