Satsningar om jaktetik och om utfodring av vildsvin och dovhjort och är två av årets viltforskningsprojekt

Sex nya projekt får dela på sammanlagt 7,7 miljoner kronor ur viltvårdsfonden under 2018.