Satsning på naturen och besökarna i Gotska Sandöns nationalpark

Utveckling av ledsystem, skyltning och information gör att besökare i Gotska Sandöns nationalpark nu lättare kan ta del av de unika naturupplevelserna i området. Samtidigt gör en ny skötselplan att naturen bevaras för framtiden i sitt naturliga tillstånd. Idag inviger Naturvårdsverkets generaldirektör och landshövdingen i Gotlands län nya nysatsningar på Gotska Sandön.