Satsning på ekosystemtjänster gav tydliga resultat

75 procent av 200 viktiga samhällsaktörer bedömer att kunskapen om ekosystemtjänster har ökat sedan 2014 samt att ekosystemtjänster kommer att ingå i fler beslut de kommande fem åren. Utvecklingen gäller beslut inom kommuner, byggbranschen och areella näringar.