Samråd om alternativa planer för Nord Stream 2 gasledning i danskt vatten

Danska myndigheter har underrättat Sverige om att företaget Nord Stream 2 AG har planerat för en alternativ ledningsdragning för gasledningen från Ryssland till Tyskland genom danska vatten nordväst om ön Bornholm. Den alternativa planen innebär att ledningen ligger närmare den svenska kusten än den tidigare dragningen, i ett område med intensiv sjötrafik.