Så fungerar inventeringssystemet för stora rovdjur

Björn, järv, lodjur, varg och kungsörn inventeras löpande för att ta reda på hur stora stammarna är och var de finns. Kunskapen om arternas antal och utbredning är viktig för att kunna genomföra en hållbar och långsiktig viltförvaltning. Inventeringsresultatet utgör bland annat grund för beslut om jakt, skadeförebyggande åtgärder samt för ersättning till samebyarna för förekomst av rovdjur.