SGU medverkar i våtmarkssatsningen

Genom att ta fram geologiskt underlag och beslutsstöd till länsstyrelser ska Sveriges geologiska undersökning (SGU) vara ett stöd i våtmarkssatsningen som Naturvårdsverket håller i.