Helhetsperspektiv krävs för att hållbarhetssäkra kustnäringarna

Fiske och annat nyttjande av biologiska resurser är inte bara ett sätt att få mat på bordet, det har också en avgörande betydelse för lokalbefolkningens livskvalitet och identitet och bidrar till turismen. Existerande styrmedel behöver dock användas bättre för att säkra en hållbar utveckling, visar ett nordiskt samarbetsprojekt om biologisk mångfald och ekosystemtjänster vid kusterna.