Potentialen för ökad plaståtervinning är stor visar ny rapport

Ett viktigt verktyg för en hållbar plastanvändning nu och i framtiden, är att öka materialåtervinningen av plast. Naturvårdsverket har därför givit IVL i uppdrag att utreda potentialen för ökad materialåtervinning av plast i Sverige baserat på parametrarna ekonomi, tillgång, klimateffekt och förekomst av farliga ämnen.