Pollinatörer och pollinering i Sverige

Vildbin (inklusive humlor), fjärilar och blomflugor är de viktigaste pollinatörerna i Sverige. De bidrar till högre skördar av frukt, bär, grönsaker, oljeväxter, baljväxter och klöverfrövall. Tyvärr är många pollinatörer hotade.