Ökat utbud av fossilfria bränslen med Klimatklivet

Naturvårdsverket har nu fördelat 650 miljoner kronor från Klimatklivet till åtgärder som ökar möjligheterna till en fossilfri fordonsflotta. Satsningen innebär att laddning för elbilar och tankställen för förnybara drivmedel byggs ut.