Nytt samarbete mellan Naturvårdsverket och palestinska miljömyndigheten

Naturvårdsverket ska samarbeta med den palestinska miljömyndigheten under en treårsperiod med implementeringen av Basel- och Klimatkonventionen. Avtalet skrevs under den 19 december 2018.