Nya föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador

Naturvårdsverket har beslutat om nya föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador. Föreskrifterna ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:16) om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724).