Ny vägledning om regionala insatser för grön infrastruktur

I höst ska länsstyrelserna presentera regionala handlingsplaner för grön infrastruktur som ska ge långsiktigt hållbara landskap. Naturvårdsverket har tagit fram en ny vägledning till handlingsplanerna om åtgärdsplaner för insatsområden i arbetet med grön infrastruktur.