Ny vägledning om mikroplaster från konstgräsplaner

Konstgräsplaner har identifierats som en viktig källa till utsläpp av mikroplaster. Naturvårdsverket har nu tagit fram en vägledning till alla verksamhetsutövare som ansvarar för underhåll och skötsel av en konstgräsplan.