Ny regelbok för Parisavtalet resultatet av lyckade klimatförhandlingar under COP24

Resultatet av det 24:e partsmötet under klimatkonventionen är ett nytt regelverk för hur länderna ska planera, kommunicera, genomföra, rapportera och följa upp sina åtaganden under Parisavtalet.