Ny kartläggning skapar bättre miljö för människor och djur

Idag är cirka tio procent av Sveriges djur, växter och svampar hotade. Under tre år har svenska landskap kartlagts av Sveriges länsstyrelser för att visa hur fungerade livsmiljöer kan bevaras och stärkas. Nu slutredovisas Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige.

För ytterligare information, kontakta:

Ingrid Johansson Horner, projektledare grön infrastruktur, 010-698 14 06,
ingrid.johansson-horner@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se