Ny forskning synliggör den globala miljöpåverkan från svensk konsumtion

Idag presenteras den mest omfattande och detaljerade beräkningen av den svenska konsumtionens miljöpåverkan som gjorts hittills. Forskningsprogrammet PRINCE har tagit fram en datamodell som beskriver miljöpåverkan från konsumtion för luft- och klimatutsläpp, användning av mark, resurs- och vattenanvändning samt användning och utsläpp av kemikalier.

För ytterligare information, kontakta:

Anita Lundström, Hållbarhetsenheten Naturvårdsverket, 010-698 11 66, anita.lundstrom@naturvardsverket.se

Viveka Palm, projektledare för forskningsprojektet PRINCE vid SCB, 010-479 42 19, viveka.palm@scb.se 

Anneli Nivrén, presschefNaturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se