Ny årsstatistik om utsläpp av luftföroreningar

Idag publicerar Naturvårdsverket nya data för utsläpp av luftföroreningar 1990-2017. Publiceringen är en del i Naturvårdsverket åtagande inom ramen för den officiella statistiken.