Trädgårdar är inkörsport för invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett växande problem i vår natur och ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Handel med trädgårdsväxter och trädgårdsodling är de största spridningsvägarna av invasiva främmande arter.