Naturvårdsverket vill besöka gruvverksamheten i Tapuli och Kaunisvaara inför planerad omstart av verksamheten

Kaunis Iron AB planerar en återstart av Kaunisvaaragruvan sommaren 2018. Med anledning av det vill Naturvårdsverket besöka gruvanläggningen för att inhämta mer kunskap och ta del av bolagets planer. Preliminärt kommer besöket att äga rum den 30 maj.