Naturvårdsverket satsar på forskning för att utveckla arbetet med ekologisk kompensation

Naturvårdsverket finansierar sju forskningsprojekt som ska bidra med kunskap om hur ekologisk kompensation kan användas och utvecklas som verktyg i miljömålsarbetet.