Naturens gratisarbete bedöms påverka fler samhällsbeslut

Naturvårdsverket har nyligen genomfört en kommunikationssatsning om naturens gratisarbete, ekosystemtjänster. I detta arbete är kommunala och regionala beslutsfattare en prioriterad målgrupp. Satsningens slutredovisning visar att 75 procent av viktiga samhällsaktörer bedömer att ekosystemtjänster kommer att påverka fler beslut de kommande fem åren.

För ytterligare information, kontakta:

Karin Skantze, projektledare för Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att kommunicera ekosystemtjänster, 076-115 18 42, karin.skantze@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se