Nationell verkstad för hållbara livsstilar, 14 - 15 november i Karlstad

Årets tema är drivkrafter och metoder för att skapa en mer hållbar konsumtion.

För ytterligare information, kontakta:

Eva Ahlner, handläggare Hållbarhetsenheten, 010-698 14 39, eva.ahlner@naturvardsverket.se