Möjliga styrmedel för ökad materialåtervinning av plast

Naturvårdsverket har låtit konsultföretaget Anthesis Enveco fördjupa sig i möjliga styrmedel för att öka återvinningen av plast. Anledningen är att Sverige har ungefär 2,3 miljoner ton koldioxidutsläpp kvar i el- och värmesektorn och dessa kommer framförallt från förbränningen av avfall och då framförallt från plast. För att minska dessa utsläpp krävs ytterligare styrmedel på avfallsområdet.