Lavinprognoser utökas till Kebnekaisefjällen

Idag publiceras den första lavinprognosen för Kebnekaisefjällen. Det blir därmed det femte fjällområdet att etableras som en del av Naturvårdsverkets lavinprognostjänst. Lavinprognoserna ger en samlad bedömning av den aktuella lavinfaran, inklusive råd om hur man kan färdas i berörd fjällterräng utan att utsätta sig för risker.