Klimatutsläpp från svensk textilkonsumtion ökar

Från år 2000 till 2017 har klimatutsläppen från svensk textilkonsumtion ökat med cirka 27 procent. 79 procent av utsläppen sker vid nyproduktionen som övervägande sker i andra länder. Det visar en ny studie som Naturvårdsverket låtit genomföra.