Klimatklivet stöttar fossilfria arbetsmaskiner

Klimat- och luftutsläppen från arbetsmaskiner behöver minska. Det kräver effektivare maskiner och klimatsmarta arbetssätt i flera sektorer. Klimatklivet kan ge investeringsstöd till ny teknik och smarta lösningar som minskar utsläppen.