Klimatklivet ökar konkurrenskraften för svenskt näringsliv

Det är företagen som tar de största klimatkliven. 70 procent av det fördelade anslaget från Klimatklivet har gått till aktörer i privat sektor. Det visar Naturvårdsverkets senaste lägesbeskrivning av satsningen.