Insatser för att motverka nedgången av pollinatörer är kartlagda

I Sverige är minst trettio insatser specifikt inriktade på att gynna bin och andra vilda pollinatörer. Detta rapporterar Naturvårdsverket 16 april till regeringen i en delredovisning av ett regeringsuppdrag för att kartlägga och föreslå insatser för pollinering. Pollinatörerna behövs för matproduktionen, men i dagens landskap finns flera hot mot dem.