Internationella organisationer vill öka tempot i kampen mot luftföroreningar

Luftföroreningar i utomhusluften rankas som en av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen i dag. Mer än fyra miljoner människor i världen går en för tidig död till mötes till följd av dålig luft. Vad internationella organisationer kan göra för att påskynda arbetet med att förbättra luftkvaliteten och begränsa hälsoeffekterna i ett globalt perspektiv var utgångspunkten för en konferens i Göteborg under tre dagar.