Internationella forskare visar på möjligheter att stoppa utarmningen av naturen

I dag fredag lanserar IPBES en regional rapport om statusen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i Europa och Centralasien och ytterligare tre rapporter om situationen i övriga delar av världen. För att motverka utarmning integreras skyddet för biologisk mångfald och olika naturnyttor inom till exempel svenskt jord- och skogsbruk.

För ytterligare information, kontakta:

Camilla Sandström, professor i statsvetenskap, Umeå universitet, 070-219 63 44, camilla.sandstrom@umu.se

Mark Marissink, biträdande chef Miljöanalysavdelningen, 076-115 16 37, mark.marissink@naturvardsverket.se

Cecilia Lindblad, nationellt ansvarig IPBES Sverige, 076-115 17 31, cecilia.lindblad@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se