Innovativa lösningar hoppas utveckla rovdjursinventeringen

Naturvårdsverket har utlyst medel till innovationsinsatser som förväntas bidra till att utveckla arbetsmetoder i fält för att genomföra inventering av varg, lodjur, björn, järv och kungsörn.