IPCC:s klimatrapport om 1,5 graders global uppvärmning

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin rapport om 1,5 graders global uppvärmning. Huvudbudskapet är att redan en 1,5 graders global uppvärmningen får allvarliga konsekvenser för många människor, för miljön och för ekosystemen.