Hur stort är problemet med granbarkborrar från naturreservat?

Den varma och torra sommaren gynnade granbarkborren, vilket har lett till omfattande angrepp på skog. Granbarkborrar som sprider sig från naturreservat till närliggande skog är ingen generell fara för skogsbruket i stort, men kan ge stora problem för enskilda skogsägare.