Globalt stöd för att bevara natur på olika sätt

FN-mötet i konventionen för biologisk mångfald har tagit ett beslut som innebär ett åtagande för länderna att med stöd av en ny frivillig vägledning utveckla arbetet och genomföra kompletterande insatser för skyddade områden och andra effektiva områdesbaserade bevarandeåtgärder. Betydelsen av att skydda och bevara natur lyfts också fram i beslutet.