Gemensamt initiativ för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Energimyndigheten och Naturvårdsverket ska tillsammans ta fram en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Uppdraget presenteras av Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger och Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén tillsammans under ett framträdande på konferensen Vind 2018.