Fortfarande slängs för mycket mat

Nya siffror för 2016 visar att matavfallsmängderna minskat inom livsmedelsindustrin. Mängderna matavfall från hushållen har minskat marginellt och för restauranger och butiker har de ökat något. Det visar en ny studie genomförd på uppdrag av Naturvårdsverket. Matsvinnet behöver därför fortsatt minska för att Sverige ska nå det globala hållbarhetsmålet som gäller för minskat matsvinn till år 2030.